“Program Memperkasakan TVET: TVET Innovation & Creativity Project Competition (TICPRO), Seminar memperkasakan TVET dan Majlis Pertukaran Dokumen Nota Kerjasama”

Objektif program ini adalah untuk menggalakkan budaya inovasi, meraikan pihak industri dan langkah hebahan inovasi TVET. Di samping itu, program ini juga merupakan salah satu program promosi ADTEC Kemaman kepada pihak luar. Dalam majlis ini juga diadakan Majlis Pertukaran Dokumen Nota Kerjasama antara ADTEC Kemaman dan juga Kolej Vokasioanal. Kolej Vokasional yang terlibat diwakili oleh…