“Program Memperkasakan TVET: TVET Innovation & Creativity Project Competition (TICPRO), Seminar memperkasakan TVET dan Majlis Pertukaran Dokumen Nota Kerjasama”

Objektif program ini adalah untuk menggalakkan budaya inovasi, meraikan pihak industri dan langkah hebahan inovasi TVET. Di samping itu, program ini juga merupakan salah satu program promosi ADTEC Kemaman kepada pihak luar. Dalam majlis ini juga diadakan Majlis Pertukaran Dokumen Nota Kerjasama antara ADTEC Kemaman dan juga Kolej Vokasioanal. Kolej Vokasional yang terlibat diwakili oleh…

Kursus Penjaga Jentera Elektrik

Kursus Penjaga Jentera Elektrik Kategori A0 dan BO Secara Sepenuh Masa dan Separuh MasaMAKLUMAT KURSUSMaklumat lengkap mengenai kursus dan cara permohonan RISALAH KURSUS SEPARUH MASA A0 Kursus Kekompetenan ST Penjaga Jentera Elektrik (A0) Separuh Masa RISALAH KURSUS SEPARUH MASA B0 Kursus Kekompetenan ST Penjaga Jentera Elektrik (B0) Separuh Masa BORANG PERMOHONANBORANG PERMOHONAN UNTUK PEPERIKSAAN PERAKUAN…