PROFESSIONAL CERTIFICATION

ADTEC Kemaman dengan kerjasama Didaktik Engineering Werks Sdn. Bhd. (DEWSB) telah menjalankan kursus “Professional Certification of Industrial Instrumentation and Process Control” dikalangan tenaga pengajar ILJTM pada 24 hingga 28 Februari 2019 bertempat di Bahagian Teknologi Instrumentasi ADTEC Kemaman. Kursus yang mendapat pengiktirafan dari Sqottish Qualification Authority (SQA) merupakan impak bagi jalinan kerjasama MOU yang dijalankan…

LAWATAN MUHIBBAH

Bahagian Teknologi Elektrik Kuasa ADTEC Kemaman telah mengadakan lawatan muhibbah ke Pejabat Dun Air Putih. Dalam lawatan tersebut YB. Dun Air Putih telah pun bersetuju untuk mengadakan Seminar Keselamatan Elektrik yang akan diadakan antara Bahagian Teknologi Elektrik Kuasa ADTEC Kemaman dengan masyarakat setempat di Dun Air Putih.

LAWATAN DARI UITM DUNGUN

26 Februari – ADTEC KEMAMAN telah menerima lawatan muhibbah daripada Uitm Dungun Fakulti Kejuruteraan Elektrik Kuasa yang diketuai oleh Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik Prof Madya Dr KHLIPAH BINTI IBRAHIM (TRHEA) dan seramai 21 kakitangan Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Tujuan lawatan tersebut untuk melihat peralatan dan penerangan berkaitan pentaulihan yang diperolehi oleh Bengkel Elektrik Kuasa ADTEC…