Minggu Silaturrahim sesi 1/2019 untuk hari kedua diteruskan dengan aktiviti latihan dalam kumpulan (LDK).¬†Aktiviti LDK ini bertujuan untuk membentuk kerjasama antara pelajar dan membina jati diri pelajar. Para pelajar dibahagikan kepada 10 kumpulan, Bermula dengan aktiviti ‘ice breaking’, aktiviti diteruskan dengan LDK ‘Radio Buruk’ dan juga latihan kebudayaan. Kumpulan yang berjaya membuat persembahan terbaik akan mempersembahkannya semasa Majlis Perasmian Penutup.