Tempat: Hotel Grand Continental, Kuala Terengganu
Tarikh: 16 – 17 Mei 2017

KEPUTUSAN:

Tempat Ketiga: Honey Vacuum (Bahagian Teknonologi Automotif)

Kategori: Sektor Kerajaan