CARTA ORGANISASI (OPERASI)

Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Kemaman

Jabatan Tenaga Manusia

Carta Organisasi Induk

Carta Organisasi Pentadbiran & Kewangan

Carta Organisasi Jabatan Mekanikal & Sivil

Carta Organisasi Jabatan Elektrikal & Instrumentasi

Carta Organisasi Pengajian Am

Carta Organisasi Sumber