OBJEKTIF

  • Mewujudkan persekitaran tempat kerja yang selamat, selesa dan kondusif

  • Menerapkan nilai-nilai kreativiti dan inovasi dikalangan warga kerja
  • Membudayakan Amalan Hijau di tempat kerja

VISI

Membudayakan amalan EKSA secara bersepadu dan berdisiplin berteraskan kualiti kerja dan berterusan dengan mengutamakan kebersih

MISI

Membudayakan amalan EKSA secara bersepadu dan berdisiplin berteraskan kualiti kerja dan berterusan dengan mengutamakan kebersihan, kekemasan, kecekapan dan keselamatan

POLISI

  • Amalan Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA) ADTEC Kemaman bertujuan:
  • Membentuk budaya persekitaran kualiti melalui penambahbaikan berterusan dengan;
  • Mengutamakan kebersihan, kekemasan, keselamatan dan kecekapan sesuai dengan peranan ADTEC Kemaman sebagai pengeluar tenaga mahir negara.

LOGO

Logo ADTEC Kemaman

Logo ADTEC Kemaman diletakkan di tengah ikon yang menunjukkan imej ADTEC Kemaman dikelilingi alam sekitar yang hijau

Bentuk Daun

Bentuk daun melambangkan percambahan buah fikiran yang berteraskan amalan hijau.

Tulisan Ekosistem Kondusif Sektor Awam

  • Tulisan Ekosistem Kondusif Sektor Awam membawa maksud pelaksanaan EKSA di ADTEC Kemaman
  • Warna hijau melambangkan konsep Go Green yang diamalkan.

Ikon Kitar Semula

  • Ikon berbentuk kitaran arah bermaksud amalan hijau di pejabat dengan melaksanakan program dan aktiviti seperti kitar semula dan meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga ke arah penjimatan sumber.
  • Aktiviti Amalan Hijau diharap dapat diterapkan kepada keseluruhan warga kerja ADTEC Kemaman ke arah penggunaan sumber secara optimum.