SYARAT KEMASUKAN: UMUM
• Warganegara Malaysia
• Berumur 17 hingga 35 tahun
PERSIJILAN:
Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
PROGRAMTEMPOH LATIHANKELAYAKANPELUANG KERJAYA
DT Automotif18 bulanMempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berikut :
• P-115-3 / P-010-3: Juruteknik Kenderaan Motor ; atau
• P-030-3 : Juruteknik Kenderaan Perdagangan; atau
• TP -300-3: Juruteknik Kanan Kenderaan Motor; atau
• TP-300-3:2013 : Automotive After Sales Servicing atau
• TP-307-3: Servis dan Penyelenggaraan Kenderaan Perdagangan; atau
• TP-307-3:2012 : Servis dan Penyelenggaraan kenderaan Perdagangan;
• Eksekutif/ juruteknik di kilang pengeluaran kereta
• Eksekutif/ juruteknik di pusat servis kereta
• Tenaga pengajar mahir di pusat-pusat latihan automotif
• Bekerja dalam sektor pengedaran dan pengimportan kenderaan
• Usahawan pembuat/ vendor komponen
DT Kimpalan18 bulanMempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berikut :
• H-024-3: Juruteknik Arka Logam Gas (Keluli Karbon & Keluli Tahan Karat); atau
• H-025-3: Juruteknik Arka Tungsten Gas (Keluli Karbon & Keluli Tahan Karat & Aluminium); atau
• MC-024-3:2012 Proses Kimpalan Arka Kepingan Logam Shielded Metal Arc Welding Process; atau
• MC-025-3:2012 Proses Kimpalan Gas Logam; atau
• MC-026-3:2012 Proses Kimpalan Arka Gas Tungsten; atau
• MC-027-3:2012 Proses Kimpalan Arka Berteras Logam.

• Pembantu Jurutera Kimpalan di dalam industri pembuatan dan pembinaan logam
• Juruteknik loji pemasangan mesin dan jentera, peralatan logam dan kerja-kerja struktur pembinaan logam

DT Instrumentasi
(Kawalan Proses)
18 bulanMempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berikut :
• S-030-3: Penyelia Operasi Kawalan Proses; atau
• EE-230-3:2013: Industrial Instrumentation & Control Operation And Maintenance; Atau
• H-300-3: Juruteknik Kanan Instrumentasi Perindustrian & Kawalan; atau
• CM-010-3 : Industrial Instrumentation & Control Senior Technician;
• Pembantu Ahli Teknologi Kawalan Proses dalam industri:
- Minyak dan Gas
- Penapisan Petroleum
- Petro Chemical
- Oleo Chemical
- Polymer Processing
- Food Processing
- CementSteel
- Metallurgical & Mineral Processing
- Pulp & Paper
- Waste Treatment
- Biotech and Pharmaceutical
DT Elektrik Kuasa24 bulanMempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berikut :
• C-051-3 / C-050-3 : Juruteknik Elektrik Kanan; atau
• EE-320-3: 2012 : Three Phase Electric Installation;
Mempunyai Perakuan Kekompetenan Pendawai Elektrik Fasa Tunggal (PW2) atau 3 Fasa (PW4) daripada Suruhanjaya Tenaga (ST)
• Penolong Jurutera
• Penolong Teknikal
• Penolong Pegawai Latihan Vokasional
• Usahawan dalam bidang Industri Kejuruteraan Elektrik Kuasa
DT Binaan Sivil & Struktur18 bulanMempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berikut :
• CVS3 : Penyelia Awam & Struktur; atau
• B- 100-3: Penyelia Awam & Struktur;
• Pembantu teknik
• Penolong jurutera
• Penolong pegawai latihan vokasional
• Penyelia tapak binaan
• Penolong juruukur bahan


DT Penyejukbekuan & Penyamanan Udara18 bulanMempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berikut :
• C-040-3: Juruteknik Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Komersil; atau
• C-010-3: Juruteknik Penyejukbekuan & Penyamanan Udara Domestik; atau
• ME-020-3:2012: HVAC Installation And Maintenance Supervision; atau
• ME-021-3:2012: Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC;
• Pembantu Jurutera Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara
• Penyelia Penyelenggaraan sistem pengudaraan bangunan
DT Penyelenggaraan Mekanikal18 bulanMempunyai Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang yang berikut :
• ME-010-3:2012 Operasi Penyelenggaraan Industri; atau
• H-100-3 Industrial Technician ;
• Maintenance Assistant Engineer
• Maintenance Business Development
• Plant Maintenance Assistant Engineer
SYARAT KEMASUKAN: UMUM
• Warganegara Malaysia
• Berumur 17 hingga 35 tahun
• Untuk pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
SYARAT KEMASUKAN: KHUSUS
Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta memenuhi syarat minimum berikut:
i. Lulus Bahasa Melayu
ii. Lulus Inggeris
iii. Lulus Sejarah
iv. Kepujian Matematik / Matematik Tambahan
v. Kepujian Sains / Sains Tambahan/ Sains Gunaan / Fizik / Kimia
PERSIJILAN
1. Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK)
2. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
PROGRAMTEMPOH LATIHANPELUANG KERJAYA
DTK Kimpalan3 tahun• Pembantu Jurutera Kimpalan di dalam industri pembuatan dan pembinaan logam
• Juruteknik loji pemasangan mesin dan jentera
• Juruteknik peralatan logam
• Juruteknik kerja-kerja struktur pembinaan logam.
DTK Instrumentasi
(Kawalan Proses)
3 tahun• Pembantu Ahli Teknologi Kawalan Proses dalam industri:
- Minyak dan Gas
- Penapisan Petroleum
- Petro Chemical
- Oleo Chemical
- Polymer Processing
- Food Processing
- CementSteel
- Metallurgical & Mineral Processing
- Pulp & Paper
- Waste Treatment
- Biotech and Pharmaceutical
DTK Elektrik Kuasa3 tahun• Penolong Jurutera
• Penolong Teknikal
• Penolong Pegawai Latihan Vokasional
• Usahawan dalam bidang Industri Kejuruteraan Elektrik Kuasa
DTK Penyelenggaraan
Bangunan & Fasiliti
3 tahun• Penyelia Bangunan
• Penyelia Tapak
• Pembantu Teknik
• Penolong Jurutera dalam sektor pembinaan ataupun konsultan