6 Nov 2019 – Bahagian Teknologi Penyelenggaraan Bangunan dan Fasiliti telah menjalankan Kursus *Splicing and OTDR Training* di ADTEC Kemaman. Seramai 33 orang peserta telah menyertai kursus ini termasuk pengajar dari ILJTM dan pelajar Semester 3 Bahagian Penyelenggaraan Bangunan dan Fasiliti. Kursus ini melibatkan penyambungan ‘cable fibre optic’ dan telah dikendalikan oleh Fujikura (Malaysia) Sdn Bhd.